Prisigyvenome…

Praėjusiais metais NK95 metinėje konferencijoje dr. Nida Vasiliauskaitė skaitė pranešimą apie tai, kaip, jos pastebėjimu, dešiniosios jėgos perima tam tikrus kairiosios retorikos elementus – apeliuoja į laisvę, toleranciją, socialinį teisingumą, maištą. Po to atsirado vis daugiau atvejų, kai jos hipotezė pasitvirtino. Pristatau naujausią – jaunalietuvių spaudos konferenciją šiandien 2 val. Taip nutiko dėl to, kad žurnalas „Valstybė“ atsiribojo nuo politikos skyriaus redaktoriaus pažiūrų. Apie tai jau rašiau.

Argumentas pritrenkiantis. Jaunalietuviai staiga pasisako už laisvę išsakyti savo įsitikinimus? O taip, žr. punktus „be žydrų“ ir „be raudonų“. Parūpo Konstitucijos taikymas? Pavyzdžiui, yra joje toks puikus 29 straipsnis: „Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Jis taip nuostabiai ir išsamiai atsispindi JL rinkiminėje programoje… O jei rimtai, akivaizdu, kad laisvės reikšti savo įsitikinimus reikalaujama tik sau, kad, tuos įsitikinimus pareiškus, būtų galima viena ranka valdyti viešąsias institucijas, kita – žiniasklaidą.

Bet kam, kas supranta demokratijos veikimą, suprantama ir aišku, kad žurnalistei išsakyti galbūt nepopuliarias, bet pamatiniams teisiniams ir politiniams įsipareigojimams neprieštaraujančius įsitikinimus (konservatyvias, liberalias, žaliąsias, euroskeptines ir t.t. idėjas), tai ne tas pats, kas propaguoti neapykantą skleidžiantį nacionalizmą. Nacionalizmas, reikalaujantis diskriminuoti seksualines mažumas ir socialinės atskirties grupes, riboti konstitucines susirinkimų laisves, sutikite, skiriasi nuo kitų ideologijų.

Bet esmė ne tik tame. D.Varanavičius – ne šiaip žurnalistas ar komentatorius, o politikos skyriaus redaktorius, priiminėjantis redakcinius sprendimus. Mano pirmasis tinklaraščio įrašas kaip tik ir klausė, ar redakcija žino ir palaiko tokias jo pažiūras (už socialinės atskirties grupių atsikratymą, susirinkimų laisvės ribojimą, pažiūrų cenzūrą). Viešu atsiribojimu žurnalo redakcija pareiškė, kad nepalaiko. D.Varanavičius tebėra nurodytas kaip einantis tas pačias pareigas, kaip ir anksčiau. Pasak leidėjo, aiškinamasi, kaip reikėtų pasielgti pagal įstatymus, laukiama paties D.Varanavičiaus apsisprendimo (suprantu, kad jo interesas – vilkinti procesą, nes rinkimai jau sekmadienį, ir jų baigtis, žinoma, apsisprendimą palengvins).

Kyla pagrįstų klausimų, ar D.Varanavičius, priimdamas redakcinius sprendimus, vadovaujasi savo pažiūromis. Net jei jam puikiai sekasi tai atriboti, jo priklausymas politinei jėgai ir darbas redakcijoje yra akivaizdus interesų konfliktas, kurį reikia deklaruoti, ypač prieš rinkimus, kuriuose jis yra kandidatas. Sprendimai susidariusiai padėčiai galimi įvairūs, nebūtinai išmetant D.Varanavičių iš darbo, ko, priešingai nei leidžia suprasti jaunalietuvių konferencija, netgi neįvyko. D.Varanavičius priešrinkiminiam laikotarpiui gali būti nušalintas nuo politikos redaktoriaus pareigų ar perkeltas į komentatorius, o apsispręsti po rinkimų, jis gali visam laikui būti perkeltas į komentatorius, gali būti paskirta kita asmuo prižiūrėti redakcinius sprendimus. Gali būti žurnale viešai deklaruojamas politikos redaktoriaus interesų konfliktas, kad skaitytojos spręstų pačios.  Galų gale, VRK puslapyje D.Varanavičius nurodo, kad jo pareigos – užsienio skyriaus redaktorius. Jis galėtų apsiriboti rašyti tik apie užsienio, ekonomikos, kultūros (jei išmano) naujienas ir nusišalinti nuo Lietuvos politikos analizės ir su ja susijusių redakcinių sprendimų.

Dabartinė padėtis prieš rinkimus yra nesąžininga. Bendruoju atveju kandidatėms (paaiškinimas, kodėl rašau moteriškąja gimine) galioja tam tikri apribojimai, pvz., jos negali savo idėjų skleisti likus tam tikram laikui iki rinkimų. Kai kandidatė yra ir žurnalistė, išeina, kad ji gali skleisti savo idėjas (nebūtinai akivaizdžiai) bet kada, gauti eterio laiko tada, kai nepriklauso (pvz., dalyvauti debatų laidoje televizijoje, pasisakyti per radiją, rašyti žurnale, sakyti viešą kalbą). Uždrausti rinkimų dieną platinti žurnalą „Valstybė“ su politikos redaktoriaus straipsniais ir nuotrauka būtų irgi nesąmonė. Žodžiu, griežtai pasisakau už tai, kad žurnalistės-politikės rinkimų kampanijos laikotarpiui vienareiškmiškai nusišalintų nuo žurnalistikos.

Esama ir subtilesnių situacijų. Mano geri pažįstami, Jolanta Bielskienė (LSDP) ir Ervinas Koršunovas (LSDS), mano pažįstami Gintautas Krilavičius (LRLS) ir Tomas Bakučionis (LSDS)  kandidatuoja į Vilniaus ir Kauno rajono savivaldybes. Palaikau juos kaip pilietė. Bet jei, naudodamasi tuo, kad rašau „Atgimimui“, rinkimų laikotarpiu pakviesčiau juos interviu „apie gyvenimą“, kas realiai leistų skleisti politines idėjas, nenurodant užsakymo numerio, ir nesudaryčiau tokios galimybės kitoms kandidatėms, būtų nesąžininga ir pažeistų žurnalistinę etiką. Kita vertus, riba nėra tokia aiški: jei, pvz., pakviesčiau juos pakalbėti apie iniciatyvą, kai kandidatės pasirašė, jog neribos susirinkimų laisvės, tai jau būtų naujiena, o ne propaganda. Dėl įvairių priežasčių aš šiuo metu ir nerašau žurnalistinių tekstų apie Lietuvos vidinę politiką, partijas, rinkimus. Manyčiau, kad partijų nariai neturėtų apie partijas rašyti kaip žurnalistai, bet gali sėkmingai tai daryti kaip komentatoriai.

Manau, problema su D.Varanavičiumi yra dvilypė. Pirma, žurnalistikos ir politikos dvilypumas, antra, pats pažiūrų turinys. Jei turite progą 2 val. nubėgti į Eltą, nueikite ir papasakokite, ką matėte.

Comments 12

 1. INFORMACIJA: Įrodyta: lietuvių tautos genocidui pateisinti raudonieji naciai (NKVD–KGB,50 proc. žydai ) naudojo klastotes, neva tai lietuviai dalyvavo akcijose prieš žydus(žiūr. internete IRENA TUMAVIČIŪTĖ „Lietuvių šmeižtas..„).Nesiduokim mulkinami. Masines lietuvių žudynes bolševikinės Rusijos imperijos , raudonųjų nacių , informacijos priemonės klastingai pateikia kaip „trėmimus“. Masinės žudynės –įprasta NKVD–KGB struktūrų praktika, nes tai – pats pigiausias ir efektyviausias būdas naikinti tautas. LR Seimo tremtinių, politinių kalinių frakcija nedelsiant privalo įkurti darbo grupę koordinuoti teisinius veiksmus dėl kompensacijos už genocidinius nusikaltimus, masines lietuvių žudynes, nes nebaudžiami nusikaltimai skatina Rusijos imperiją daryti naujus nusikaltimus(Čečėnų tautos genocidas, dalies Gruzijos, Moldavijos teritorijos okupacija, grasinimai Ukrainai, valstybinis terorizmas).
  Lietuvos Genocido ir rezistencijos tyrimo centras tampa abejinga savo turiniui ir paskirčiai biudžetine įstaiga. Centras privalo paruošti faktinę medžiagą, kuri būtų panaudota teisiškai įvardinant sovietinės Rusijos imperijos genocidinius nusikaltimus, masines lietuvių žudynes , tikslu priversti sumokėti Lietuvai kompensaciją. Tai turi būti prioritetinis, neatidėliotinas tikslas , kitaip beprasmiškai švaistomos biudžeto lėšos, šiai neįsipareigojančiai dirbti įstaigai išlaikyti.
  Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

 2. RAUDONIEJI NACIAI (NKVD – KGB struktūros,50 proc žydų) Lietuvoje,Ukrainoje,Rusijoje nekaltų gyventojų nužudė dešimteriopai( kaikurie šaltiniai nurodo šimteriopai) kartų daugiau negu rudieji naciai.Raudonųjų nacistų propagandisto ILJOS ERENBURGO raginimas sunaikinti Prūsijos gyventojus buvo įvykdytas.Prūsija buvo paskandinta nekaltų gyventojų kraujyje,nužudyta 1,5 milijono kūdikių,moterų,senelių.30 tūkstančių lietuvininkų buvo suvaryti ant ledo lyties Karaliaučiaus pakrantėje,lytis užminuota ir susprogdinta.Tai yra karo nusikaltimai,kurie neturi senaties termino..”Nacių medžiotojai” zuroffai galėtų pradėti ,tuo pačiu” teisiniu” pagrindu ,RAUDONŲJŲ NACIŲ medžioklę Lietuvoje,Izraelyje,Ukrainoje,Rusijoje..Ar Holokaustą patyrę žydai padės masines žudynes ,genocidinius nusikaltimus patyrusiems lietuviams gauti kompensaciją iš Rusijos? Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 3. Absurdų, kaip visada, prirašyta. Reikalaujama riboti ir bausti už tokią raišką, kuri D. R. nustatoma (matyt, virgulės vedžiojimu) kaip „fašistinė” ar pan. Atsibuskit, mes gyvename teisinėje valstybėje, o ne stalinietiškoje, kur pakaktų įtarimų ir perskaitymų tarp eilučių. „Jaunosios Lietuvos” politinė propaganda reikalavo kaip tik panaikinti diskriminaciją, diskriminaciją, kurią vykdo taboro gyventojai (deja, 100 procentų čigonai, neskaičiuojant jų vergų narkomanų) ir ĮVESTI LYGYBĘ, sulyginti juos su likusiais valstybės piliečiais. Aišku, jums gal labiau patiktų, kad likę gyventojai būtų sulyginti su taboru ar dar kokiais bomžais (atsiprašau, „benamiais”, tik nebauskite už benamiofobiją) pagal pastarųjų standartus. O dėl žydriukų, tai nesunku priminti, kad visa jūsų apeliacija į susirinkimų teises baigiasi išgirdus žodį „nacionalizmas” ar dar ką nors panašaus, kas nėra teisiškai baudžiama, bet jūsų tapatinama su „fašizmu”. Išvis, jūsų „nacionalizmo” ar „fašizmo” sąvokų vartosena grynai stalinistinė, ką jau kalbėti apie kitka.

 4. Post
  Author

  @Zeppelinus:
  Sveiki, prašyčiau nepuldinėti mano skaitytojų, pokalbis mūsų ne asmeninis, o viešas. Labai įdomu ir, deja, ne taip jau neįprasta, kad įvairių asmenų pilietines ir idėjines pozicijas bandoma aiškinti, tiesmukai tariant, „per lovą”. Tarsi nebūtų įmanoma nuoširdžiai pilietiškai kažko palaikyti ar kaip tik kritikuoti, jei į tai nebūtų įsivėlę kažkokios intymios smulkmenos. Ne tik „paslaptingų sutuoktinių”, o kiekvieno skaitytojo reikalas, kas viešai komentuojama mano bloge.

  Praskleisiu užuolaidą ir leisiu Jums sužinoti, kaip paprastai dirbu. Jei turiu pakankamai laiko ir kokią nors įdomią idėją ar žinią, pirmiausiai „prisegu” ją savo FB ir laukiu komentarų. Tada išplėtoju ją bloge. Tada, surinkusi iš skaitytojų nuomonių ir alternatyvių šaltinių, patikrinu savo šaltinius ir rašau žurnalistinį tekstą. Ne visada tam užtenka laiko, deja, bet šis būdas man patinka, nes kartais įvairiomis sritimis besidominčios draugės duoda geresnės informacijos nei BBC ar gūglas. Taigi šiame bloge yra informacija, kurią pagal galimybes patikrinu, bet kurią skelbdama nesijaučiu įpareigota žurnalistikos kanonų. Išgirsti antrąją konflikto pusę tokiu būdu galima ir komentaruose. Štai jei rašyčiau žurnalistinį tekstą apie JL, būtinai inkorporuočiau Jūsų nuorodas apie jų įsipareigojimus laikytis įstatymų. Tačiau mano klausimas lieka atviras – kas trukdo jiems taip ir pareikšti, NUJAUČIANT, kad jų teiginiai bus suprasti taip, kaip buvo? Ypač patyrusiam žurnalistui D.Varanavičiui…

  Bloge pareiškiau savo nuomonę, kad rinkiminiai plakatai gali būti suprasti kaip skatinantys diskriminaciją prieš socialinės atskirties grupes ir kitaminčius. Taip galėjo pasirodyti ir pasirodė ir daugiau piliečių. Vyksta tyrimas.

  Dėl „atstovavimo”, tai kolega „Atgimime” S.Kairys išeitų itin didelio pulko įvairių žmonių atstovas, nes yra kartą ėmęs iš jų interviu. Ir L.Donskis savo laidoje. O jau savaitės pokalbių laidų vedėjai… Jūs juk nujautėte, kokį efektą norite pasiekti ir ką pagalvos Jūsų skaitytojos.

  Kaip sociologė truputį abejoju Jūsų cituojamo tyrimo patikimumu. Kiek galiu spėti, studija ne longitudinė (tie patys individai apklausiami skirtingais gyvenimo tarpsniais), o ‘snapshot’ tipo. Nežinau, ar autorės tyrė koreliacijas tarp balsavimo ir amžiaus, socialinės padėties ir t.t. Paprastai, jei imame visą populiaciją, ištekėjusios moterys yra vyresnės (dauguma vyresnių kartų moterų yra ar buvo ištekėjusios, o dauguma itin jaunų moterų – neištekėjusios). JAV mokesčiai skaičiuojami ir kai kurios paslaugos teikiamos šeimai, o ne individui, taip pat labiau nei Lietuvoje įprasta, kad sutuoktinis išlaiko šeimą, taigi ištekėjusios moterys galbūt jaučiasi socialiai saugesnės ir nesitiki paramos iš valstybės. Vienišos motinos greičiausiai balsuoja už kairesnius kandidatus, nes šie žada daugiau paramos. Be to, moterys, kurios gyvena partnerystėje ar „susimetusios”, greičiausiai yra liberalesnių pažiūrų, taigi balsuoja už kairesnius kandidatus. Rašau aukštesniuoju laipsniu, nes puikiai žinome, kad JAV Demokratai nėra kairieji. Ši JAV patirtis nelabai pritaikoma Europai, nebent turite tai įrodančių duomenų, kuriuos mielai pažiūrėčiau.

 5. Dovanokite, o Jūs kas toks per vienas, kad tokius įžūlius klausimus man uždavinėjate?

  Paslaptingasis sutuoktinis Inkognitas Repečkaitis?

  Jei ne – tai kelintas Tamstelės reikalas apie ką mes su miela Daiva kalbame?

  Nekiškit savo smalsios nosies į tarpdurį – bo gali prispaust…

 6. O Zeppelinus prašė leidimo familiariai tapšnoti „mielai Daivai” per petį ir seilėtis apie „mūsų mažytes paslaptis”? Ne? TAI KĄ JIS ČIA VEIKIA????

 7. Gerbiama Daiva pastebi:


  „..apie JL rašau iš to, kas matosi viešumoje, siejant su kitais jų pasisakymais. …negalite apsimesti, kad “liaudiškas” prasmių laukas neegzistuoja, o paskui stebėtis ir piktintis, kad Jūsų nesupranta, kai tai darote. Jeigu LTC ir JL žada gerbti įstatymus ir taikaus bendrabūvio normas, tegu taip ir pasako, paaiškina… .“

  Miela Daiva,

  atsiprašau, bet man tenka priminti, jog mes svarstome ne JL agitacinių šūkių liaudišką prasmių lauką ar jų programinių nuostatų formuluočių neišbaigtumą/nerišlumą – ta tema aš ir pats galėčiau nemažai kritinių pastabų išsakyti – mes kalbamės apie jų perteikimą Jūsų viešuose pasisakymuose vadinamo straw man forma, suteikiant tiems šūkiams ir nuostatoms tokias prasmes, kurių į jas nesudėjo jų autoriai.

  Kas dėl Jūsų nuogąstaujamo įstatymų ir taikaus bendrabūvio normų gerbimo, tai yra visa eilė viešų pareiškimų, bet kadangi Jūs jų užsispyrusiai „nematote“, tai įdėsiu nuorodą į oficialų dokumentą, privalomą pasirašyti kiekvienam JL kandidatui, kuriame tai yra deklaruota aiškiai ir vienareikšmiai:

  LTC savivaldos kandidato atsakomybės ir rėmimo sutarties punktas 3.1.:


  „ 3.1.Asociacija pareiškia ir patvirtina, kad Asociacija teisėtai įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, kurio Principai, Vertybės, Programa ir Planas nėra ir negali būti dėl kokių nors priežasčių laikomi prieštaraujančiais Lietuvos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams.“

  Sutarties tekstas:
  http://tautos-balsas.lt/images/stories/dokumentai/LTC_JL_Atsakomybes_Sutartis_001m.pdf

  Plačiau apie tai:
  http://tautos-balsas.lt/straipsniai/politika/26-ltc-pranesimas-spaudai-del-politines-atsakomybes

  Na, miela Daiva, ar pagaliau patikėsite savo akimis ir pripažinsite, kad LTC ir JL oficialiai deklaruoja ištikimybę Konstitucijai ir įstatymams bei kitiems teisės aktams ir reikalauja to iš savo remiamų kandidatų?

  Ar visgi dėmesiui patraukti skirto ir todėl šiek tiek provokatyvaus lozungo konspirologinis hiperbolizavimas Jums atrodo svaresnis dalykas?

  Gal remkimės oficialiais dokumentais ir formaliai įgaliotų lyderių pareiškimais, o ne fantazijomis bei pačių susikurtais baubų įvaizdžiais?

  Visgi faktus ir dokumentus tyrinėjanti ir aprašanti viešoji intelektualė ir gandais bei prasimanymais savo pliauškaluose besiremianti turgaus bobutė – atstovauja iš esmės skirtingus mąstymo tipus, o man dingojasi, kad Jums prie veido labiau tinka pirmasis.

  ——————–

  Dabar apie mano blogosferos ironiškos apžvalgėlės kontroversijas. Jūs rašėte:


  „Kai pamačiau Jūsų įžeidų aprašą, privalau pridėti, kad galėtumėte tai, ko iš manęs reikalaujate, taikyti ir sau.“

  Taip, miela Daiva, esate visiškai teisi – Jūsų blogo apibūdinimas mano apžvalgoje yra sukonstruotas būtent tokiu būdu, kurį Jūs taikote Jaunosios Lietuvos ir LTC rinkiminei kampanijai.

  Tačiau yra vienas, bet esmingas skirtumas – Jūs savo perdėjimus ir hiperboles pateikiate už rimtą pinigą, o mano apžvalga, kaip matosi jau vien iš iliustracijos paveikslėlio, yra ironiškas, humoristinis tekstas, kuriame beveik kiekvieno paminėto blogo autoriui kliuvo koks nors sarkastiškas ar šiaip draugiškai ironiškas apibūdinimas.

  Ir kai vienas aprašytųjų moksliukų-tiksliukų komentaruose pradėjo domėtis – iš kur aš ištraukiau, kad jo reakcija į tam tikrų parametrų komentatorių bus tokia, kokią aš paminėjau – man nei į galvą nešovė aiškinti, kad tai bent kiek rimtas dalykas ir kažkaip kvazimoksliškai pagrindinėti savo išvadą – iškart buvo pasakyta, kad tai mano subjektyvi nuomonė, besiremianti mano gyvenimiška išmintimi.

  Suprantate skirtumą tarp mano reakcijos ir jūsiškės?

  Žiūrėkite:


  Daiva: “šio aktyviai pildomo tinklaraščio autorė – […] E.Zuroffo atstovė Lietuvoje” – meluojate.

  Jeigu atsirastu koks silpnaprotis, kuris iš to mano ironiško apibūdinimo suprastu, kad D.Repečkaitė yra oficiali E.Zuroffo atstovė Lietuvai, turinti visus jo įgaliojimus ir jai galima reikšti pretenzijas dėl E.Zuroffo veiksmų ar pasisakymų, tai man tektu mandagiai jam paaiškinti, jog šiuo atveju žodis „atstovas“ pavartotas kita reikšme – kaip žmogus, turintis tiesioginių kontaktų su minėtu asmeniu ir savo laisvanoriška iniciatyva kartas nuo karto atliekantis tarpininko vaidmenį lietuvių ir jo komunikacijos procese.

  Kapiš?


  Daiva: “pagarsėjusi, kaip susidorojimo su dr.P.Stankeru iniciatorė.” – skleidžiate tai, ką kažkas pasakė, nepatikrinęs.

  O ką čia tikrinti, miela Daiva? Jūs tikrai tuo plačiai pagarsėjote, faktas.

  Žinoma, galbūt Jūs pati savo vaidmenį liūdnoje dr.P. Stankero istorijoje vertinate kaip gerokai menkesnį, bet manau, jog tik dėl perdėto mergaitiško kuklumo..:)


  Daiva: “Kaip žinia, ištekėjusios ir turinčios bent vieną vaiką moterys įgauna daug sveiko proto ir būna linkusios nutolti nuo feminizmo ir tolerancijos plėtros bei radikalios kairės idėjų.” – reklama: Jolanta Bielskienė, NK95 bendražygė, dviejų vaikų mama, LSDP savivaldybių tarybų Vilniaus rinkimų sąrašo nr. 72.“

  Miela Daiva,

  Jūsų naivus siūlymas spręsti apie kažkokio reiškinio buvimą/nebuvimą pagal atskirų asmenų biografinius pavyzdžius privertė mane nusišypsoti 🙂

  Juk mano humoreskoje užsiminta apie seniai ir puikiai žinomą USA rinkėjų tyrėjams statistinį reiškinį – tam tikras sąsajas tarp lyties, vedybinio statuso bei vaikų turėjimo ir politinių preferencijų.

  Nenorėčiau į tai gilintis blogo komentaruose, todėl tik pora citatų iš populiarios literatūros:

  „..there is a strong relationship between marital status and party affiliation. Unmarried Americans are more likely to identify as Democrats than as independents or in particular Republicans, while married Americans tilt toward the GOP. Among all Americans who identify as Republicans, the married vastly outnumber the unmarried. Since both marriage and gender are related to party identification, their effects build on each other, such that married men are the most likely to identify with the Republican Party and unmarried women are the most likely to identify with the Democratic Party.[…] The gender gap in politics is well-documented, and the recent tracking results confirm this as a fact of American political life.[…] the variation in party preference is even more pronounced when taking into account both Americans’ gender and their marital status“

  Šaltinis:
  Marital Status and Party Preference Often Related
  http://www.gallup.com/poll/104335/Love-Politics-Valentines-Day.aspx

  „If women marry, it is bad for the Democratic Party. Single women are an essential component of any Democratic victory. Unmarried women voted for Kerry by a 25-point margin (62 percent to 37 percent), while married women voted for President Bush by an 11-point margin (55 percent to 44 percent). According to a pro-Democrat website, The Emerging Democratic Majority, „the 25-point margin Kerry posted among unmarried women represented one of the high water marks for the Senator among all demographic groups.”

  After women marry, they are more likely to abandon leftist views and to vote Republican. And if they then have children, they will vote Republican in even more lopsided numbers. The bottom line is that when Americans marry, it is bad for the Democratic Party; when they marry and make families, it is disastrous for the party.”

  Šaltinis:
  If It’s Bad for America, It’s Good for Democrats. By Dennis Prager, August 14, 2007
  http://townhall.com/columnists/dennisprager/2007/08/14/if_its_bad_for_america,_its_good_for_democrats

  —————-

  Taigi, kaip matome iš USA pavyzdžio, laimingai ištekėjusios ir ypač – susilaukusios vaikų moterys dažnai keičia savo politines preferencijas į gerokai konservatyvesnes.

  Būtent šį įdomų, statistiškai stebimą, reiškinį ir turėjau omenyje minėdamas ir Jūsų vedybinio statuso galimus pasikeitimus, o ne kažkokią geležinę, kiekvienu atveju veikiančią taisyklę.

  Gerbiama Daiva piktinasi:

  „Jau nekalbant apie tai, kad manęs nė nepaklausėte, ar nesu ištekėjusi ir tiesiog pasilikusi savo pavardę. Savo asmeninį gyvenimą nuo interneto saugau devyniais užraktais.“

  – Prigavote mane, miela Daiva, to tikrai nepaklausiau, kaltas. Atpratau, matyt, nuo bendravimo su moterimis modelių, kuriuose atsakymas į šį klausimą yra aktualus

  Tai ar dabar galiu Jūsų samprotavimų apie JT ir LTC rinkiminius šūkius pavyzdžiu teigti, kad „miela Daiva leido man suprasti, jog yra paslapčiomis ištekėjusi, tačiau konspiracijos ir feministinio įvaizdžio sumetimais pasiliko mergautinę pavardę ir nenorėtu, kad ši žinia pasklistu po Interneto platybes“?

  Jeigu taip, tai pasižadu niekam apie tai nesakyti – tegul tai lieka mūsų nedidelė paslaptis.


  Daiva: „Taigi Jūsų ironija ne draugiška, o siekianti skleisti stereotipus ir nuogirdas.

  Na, ką manote apie dekonstrukciją? Kaip sako anglų liaudis, “practise what you preach”.“

  Dekonstrukcija gera, užskaitau. Tik, deja, neatsižvelgianti į humoristinį teksto pobūdį ir neslepiamą autoriaus teiginių subjektyvumą.

 8. Ne Jaunalietuviai, o Jaunalietuvės.

  Ir skatinsi taip Jaunalietuvių propaguojamą toleranciją, ir įgyvendinsi savo Valentino dienos manifesto nuostatas.

 9. Post
  Author

  @Zeppelinus:
  Gerbiamas Zeppelinus,

  pradėkime nuo pabaigos. Politinės naudos man iš viso to yra JOKIOS. Daug naudingiau būtų tylėti. Tačiau, primenu, blogą rašau KAIP PILIETĖ, ir tik jei turiu laiko ar priėjimą prie duomenų, tada parašau išsamiau. Kai turiu daug įdomių duomenų ir nepatingiu pasikapstyti, parašau žurnalistinį tekstą į spaudą.

  Taigi apie JL rašau iš to, kas matosi viešumoje, siejant su kitais jų pasisakymais. Kaip jau sakiau Jums atsakyme į kitą komentarą, negalite apsimesti, kad „liaudiškas” prasmių laukas neegzistuoja, o paskui stebėtis ir piktintis, kad Jūsų nesupranta, kai tai darote. Jeigu LTC ir JL žada gerbti įstatymus ir taikaus bendrabūvio normas, tegu taip ir pasako, paaiškina. Galėtų imti pavyzdį iš tos pačios NK95: http://www.nk95.org/manifestas.htm Kaip matote, 2007 m., kai rašėme manifestą, kairumas buvo siejamas su kitokiomis „liaudiškomis” reikšmėmis nei dabar, taigi reikėjo paaiškinti, užkirsti kelią neteisingoms interpretacijoms: jokios nostalgijos TSRS, jokio žvalgymosi į Rusiją, jokių politinės galios siekių. Šiandien, skaitant manifestą, jis atrodo labai jau apologetiškas, kaip Žižekas videokonferencijoje: „Tik nepagalvokite neteisingai, aš nepalaikau terorizmo…” Tačiau tuomet jis buvo adekvatus idėjiniam laukui, ir JL, jei nenori, kad eiliniai piliečiai susidarytų tokį įspūdį kaip aš, turėtų taip pat atitinkamai užbėgti už akių.

  Kai pamačiau Jūsų įžeidų aprašą, privalau pridėti, kad galėtumėte tai, ko iš manęs reikalaujate, taikyti ir sau.
  „šio aktyviai pildomo tinklaraščio autorė – […] E.Zuroffo atstovė Lietuvoje” – meluojate.
  „pagarsėjusi, kaip susidorojimo su dr.P.Stankeru iniciatorė.” – skleidžiate tai, ką kažkas pasakė, nepatikrinęs.
  „Kaip žinia, ištekėjusios ir turinčios bent vieną vaiką moterys įgauna daug sveiko proto ir būna linkusios nutolti nuo feminizmo ir tolerancijos plėtros bei radikalios kairės idėjų.” – reklama: Jolanta Bielskienė, NK95 bendražygė, dviejų vaikų mama, LSDP savivaldybių tarybų Vilniaus rinkimų sąrašo nr. 72. Kada nors ateikite į NK konferenciją ar renginį, sutiksite ne vieną kairiųjų pažiūrų motiną. Taigi bloge skleidžiate niekuo nepagrįstus teiginius, nepakalbinęs nė vienos moters, kuri susilaukusi vaikų nutolo nuo kairės ir/arba kuri susilaukė vaikų ir nenutolo nuo kairės. Be to, perskaitykite sakinį dar kartą. „Daug”, ne „daugiau”, ir „įgauti”. Preziumuojate, kad netekėjusios ir neturinčios vaikų moterys sveiko proto neturi, taigi siekiate įžeisti moteris? Ar katalikų vienuolės, Jūsų nuomone, turi sveiko proto? O netekėjusios LTC/JL narės? Nemažai mergautinių pavardžių rinkiminiame sąraše…

  Jau nekalbant apie tai, kad manęs nė nepaklausėte, ar nesu ištekėjusi ir tiesiog pasilikusi savo pavardę. Savo asmeninį gyvenimą nuo interneto saugau devyniais užraktais.

  Taigi Jūsų ironija ne draugiška, o siekianti skleisti stereotipus ir nuogirdas.

  Na, ką manote apie dekonstrukciją? 🙂 Kaip sako anglų liaudis, „practise what you preach”.

 10. Miela Daiva rašo:


  „Akivaizdu, nes programoje jaunalietuviai leidžia suprasti, kad, būdami savivaldoje, sabotuos homoseksualų eitynes už lygybę, taip pat stebės ir, tikėtina, draus veikti tiems, ką įtaria komunizmu..“

  Kitaip sakant, Jūs patvirtinate, kad Jaunosios Lietuvos atstovai to nesako/nerašo, bet tik, anot Jūsų – „leidžia suprasti“?

  Taigi, kaip jau tampa įprasta, vėl esu teisus – turime reikalą ne su jų deklaruotais teiginiais ar siūlymais, o su Jūsų subjektyviu supratimu, kažkodėl pateikiamu objektyvių faktų pavidalu.

  Nes pvz. mano pastebėjimu, Jaunoji Lietuva „leidžia suprasti“ visai ką kitką:

  kad tai, ką Jūs įvardinate „sabotažu“ ir kitais grėsmingai skambančiais žodžiais, jie ketina įgyvendinti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ribose, t.y. kalbama ne apie kažkokią nelegalią ir diskriminuojančią veiklą, bet apie savivaldos kompetencijoje esančių klausimų teisėtą sprendimą.

  Savo ausimis girdėjau būtent tokius rinkimų sąrašo lyderių viešus paaiškinimus, į kuriuos Jūs demonstratyviai nekreipiate dėmesio, toliau vaizduodama jų poziciją taip, lyg jie viešai siūlytų ir siektu kažko nelegalaus LR teisinės bazės prasme.

  Štai čia ir grįžkime prie pradžios:

  Kuomet kažkas išsako tam tikrus teiginius, kuriuos turint noro galima traktuoti keliais būdais, išsiskiria du tų teiginių kritikos keliai:

  A. Pasirinkti pačia patogiausią kritikai traktavimo versiją, perdaryti ją į straw man ir visais įmanomais būdais sudirbinėti būtent ją, pabrėžtinai nekreipiant dėmesio į autorių patikslinimus bei pasisakymus, iš kurių darosi aišku, jog jų teiginiai neturi nieko bendro su kritiko jiems priskiriamais ir viešai sudirbinėjamais.

  Tai yra populiariausias tarp politikierių-demagogų ir ideologinių agitatorių-sofistų oponentų „kritikos“ būdas.

  B. Pasitikslinti pas teiginių autorius, kaip jie patys juos traktuoja ir kritikuojant remtis būtent šia versija, galbūt kartu užkabinant klausimą dėl pirminių teiginių formuluočių neaiškumo ar nevienareišmingumo, t.y. remtis tuo, ką oponentas pasakė ir išties norėjo pasakyti.

  Tai yra korektiškas, akademinėje visuomenėje ir padorioje žiniasklaidoje standartinis kritikos būdas, paremtas intelektualiniu sąžiningumu.

  Miela Daiva,

  būtent tai aš turėjau omenyje, kalbėdamas apie tai, kad kol kas Jūs plačiais mostais bandote pakirsti savo viešojo įvaizdžio šaknis.

  Jeigu Jūs sąmoningai renkatės kelią A, tai nenustebkite, jei neužilgo būsite ir atitinkamai klasifikuojama.

  Politikieriaus-demagogo ir agitatoriaus-sofisto vaidmuo nėra suderinamas su viešojo intelektualo ar padoraus žurnalisto įvaizdžiu – neturėkite dėl to iliuzijų.

  Pasakysiu atvirai – įvairioms ideologijoms priklausančių kategorijos A veikėjų Lietuvos politikoje, žiniasklaidoje bei viešojoje erdvėje ir taip nors vežimais vežk, tuo tarpu B stiliaus atstovus galima ant rankų-kojų pirštų suskaičiuoti.

  Esu idealistas, todėl naivokai tikėjausi, kad ir tarp NK95 narių gali atsirasti žmonių, kuriems intelektualinis sąžiningumas vertybių skalėje visgi stovi aukščiau, nei vienadienės politinės naudos kąsnis.

  Jūs, miela Daiva, buvote mano paskutinė viltis…..

  P.S. Apžvalgą, kurioje su draugiška ironija buvo paminėtas ir Jūsų blogas, rasite čia:

  http://zeppelinus.livejournal.com/27646.html

 11. Post
  Author

  @Zeppelinus:
  Sveiki, gerb. skaitytojau.

  Atsakau į kritiką. Akivaizdu, nes programoje jaunalietuviai leidžia suprasti, kad, būdami savivaldoje, sabotuos homoseksualų eitynes už lygybę, taip pat stebės ir, tikėtina, draus veikti tiems, ką įtaria komunizmu („2. Griežtai uždrausti viešai reklamuoti bei skatinti visus lytinius iškrypimus, viešųjų renginių, skatinančių tradicinių vertybių niekinimą, atsisakymas”. Dėl privilegijų teikimo pagal tautybę ar kilmę: „10. Kitataučių imigrantų plitimo ir jų gyvenamų getų formavimosi Vilniaus mieste stabdymas. Imigrantų iš trečiųjų šalių steigiamų verslo, maitinimo ir kitų įmonių pilna veiklos kontrolė, įtraukiant visas tokias veiklas kontroliuojančias institucijas ir naudojantis savivaldybės Tarybos mandatu;”). Taigi grupės, dėl kurių teisės į viešą savo pozicijos išsakymą visuomenėje plyti gilūs nuomonių lūžiai, atsiduria jaunalietuvių taikinyje kaip to „be” objektas. Bet vos tik analogiški nesutarimai, leisti ar riboti, atsisuka į juos, tuoj prisimenama Konstitucija.
  Dėl jų šūkių – kiek žinau, vyksta tyrimas: http://www.youtube.com/watch?v=msQUqKdGNB4 Bet rinkimai jau ant nosies, taigi greičiausiai jokių išvadų iki rinkimų nebus.

  Beje, kaip kaunietė pagal kilmę ir Kauno patriotė, savotiškai maloniai nustebau dėl JL programinių nuostatų skirtumų 🙂 Štai, ką jie siūlo Kauno rajonui: http://www.jaunalietuviai.lt/index.php?page=ka-darysim
  o štai ką – Vilniui: http://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6093&sid=0bcd22c20ffeef2fb2b0c45defac27fb

  Manau, kad po 2008 m. eitynių daugelis panašiai į mane mąstančių žmonių yra pagrįstai įsibaiminę ir su įtarumu žiūri į „privalomą patriotizmą” ir eitynėse dalyvavusius bei jas palaikiusius „patriotus”. Jei jie nori reabilituotis, tegu viešai pareiškia, kad niekam neribos konstitucinių teisių ir gerbs įstatymu garantuojamą lygybę. Pažadu apie tai parašyti bloge.

  Ir taip pat, prašau, atsiųskite nuorodą į apžvalgą, bus įdomu paskaityti.

 12. Miela Daiva,

  matau, kad tema tęstinė, tai leisiu sau į ją sugrįžti.

  Primenu, kad kuomet nuspręsite, kad nebenorite matyti mano komentarų po savo giliamintiškais pamąstymais ir antikonstitucinius sąmokslus atskleidžiančiomis įžvalgomis – tik pasakykite.


  „…jei rimtai, akivaizdu, kad laisvės reikšti savo įsitikinimus reikalaujama tik sau, kad, tuos įsitikinimus pareiškus, būtų galima viena ranka valdyti viešąsias institucijas, kita – žiniasklaidą.“

  Jeigu jau rimtai, tai tokio kategoriškumo (~”akivaizdu”) viešus teiginius apie konkrečios politinės partijos antikonstitucinius kėslus įprasta pagrįsti ne argumentu „o aš taip manau“, ar dar rimtesniu „man taip kažkodėl atrodo“, bet nuorodomis į viešus partijos lyderių pareiškimus ar citatomis iš oficialių partinių dokumentų.

  Ar galite pateikti tokias nuorodas ar citatas ir taip pademonstruoti tą „akivaizdumą“?

  Ar visgi tas „akivaizdumas“ atsiranda tik nežabotos fantazijos ribojamos subjektyvios Jūsų interpretacijos pasėkoje?

  Bijau ir vėl būti teisus, bet dingojasi man, kad ir vėl turime reikalą su antruoju atveju…;(


  „Bet kam, kas supranta demokratijos veikimą, suprantama ir aišku, kad žurnalistei išsakyti galbūt nepopuliarias, bet pamatiniams teisiniams ir politiniams įsipareigojimams neprieštaraujančius įsitikinimus (konservatyvias, liberalias, žaliąsias, euroskeptines ir t.t. idėjas), tai ne tas pats, kas propaguoti neapykantą skleidžiantį nacionalizmą.

  Nacionalizmas, reikalaujantis diskriminuoti seksualines mažumas ir socialinės atskirties grupes, riboti konstitucines susirinkimų laisves, sutikite, skiriasi nuo kitų ideologijų.“

  Khhm, kaip šioks toks nacionalistas su gilia nuostaba konstatuoju, kad vietoje vienos realių lietuviško nacionalizmo versijų (jaunalietuviškos, žygeiviškos, LTC, LTJS ar netgi kokios zeppelinusinės) Jūs kritikos objektu pasirinkote šiaudinę baidyklę aka straw man su dideliu užrašu „nacionalizmo baubas iš vaikiškų Daivos košmarų“ ant pilvo?

  Tenka dar kartą priminti, kad „reikalavimas diskriminuoti seksualines mažumas ir socialinės atskirties grupes, riboti konstitucines susirinkimų laisves“ Lietuvoje yra baudžiamasis nusikaltimas, todėl tokius antikonstitucinius siekius išsakanti politinė jėga iškart atsidurtu už įstatymo apibrėžtų ribų.

  Iš to AKIVAIZDAUS FAKTO, kad jaunalietuviai dalyvauja savivaldos rinkimuose seka, jog nieko panašaus į tai, ką Jūs bandote jiems pripiešti, jie nedeklaruoja.

  Tai, skirtingai nuo Jūsų aukščiau išsakytų teiginių, išties yra AKIVAIZDU.

  Miela Daiva,

  kadaise savo blogų apžvalgoje esu įvardines Jus potencialia NK95 grupuotės intelektualine lydere, nes [bent jau man] akivaizdu, jog Jūsų potencialas suteikia Jums galimybę pretenduoti į šią poziciją.

  Tačiau Jūsų nenoras [~negebėjimas?] viešoje retorikoje apsieiti be straw man ir kitų loginių klaidų sąmoningo panaudojimo gali iš pašaknų pakirsti besiformuojantį viešojoje erdvėje Jūsų, kaip viešosios intelektualės, įvaizdį.

  Būtų apmaudu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.