Naujienos dėl Holokausto neigimo „Veide”

Lietuvos aktyvistų (NK95 narių, žurnalisto Artūro Račo, publicisto Tomo Vilucko ir kitų), Prof. Leonido Donskio ir užsienio valstybių ambasadorių pastangomis, pavyko pasiekti to, kas vos prieš dieną atrodė neįmanoma. „Veido” redakcija savo tinklaraštyje atsiribojo nuo Holokaustą neigiančios publikacijos (atkartotas anksčiau komentare įrašytas tekstas, bet šįkart galime būti tikri, kad tikrai rašė leidėjas). Dar daugiau, atsakydamas į užsienio šalių ambasadorių laišką, Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis atsiprašė ambasadoriams adresuotame laiške. Šiandien (11-25) ryte publikacijos autorius P.Stankeras įteikė prašymą atleisti jį iš darbo. Popiet Seimo Žmogaus teisių komitetas išplatino pranešimą spaudai ir paragino išsiaiškinti, ar nebuvo pažeisti įstatymai ir ar straipsnis nėra vertintinas kaip neapykantos kurstymas (rekomenduoju visas nuorodas paskaityti tiems komentatoriams, kurie, pritrūkę argumentų, apeliuoja į mano amžių. Labai liūdna, kad nesugebate mąstyti anapus klišių, bet, jei jau nesugebate, tai gal jus įtikins visi šie solidūs vidutinio amžiaus vyrai). Rytoj tema gali iškilti Seimo Užsienio reikalų komiteto narių susitikime su ESBO specialiuoju atstovu antisemitizmo klausimais.

Be užsienio šalių ambasadorių reakcijos, premjerą pasiekė laiškas iš nevyriausybinės organizacijos Anti-šmeižto lyga (nežinau, koks oficialus lietuviškas vertimas), kovojančios su antisemitizmu ir stereotipais prieš žydus. Draugai JAV sako, kad ši institucija paskutiniu metu praradusi kažkada turėtą pasitikėjimą, bet ji yra svarbus informacijos kanalas daugeliui.

Primenu, kad istorijos kontekstas ir eiga aprašyti ankstesniame įraše. Džiaugiuosi, kad, kiek žinau, mano blogas buvo pirmoji „Veido” publikacijos kritika, ir dėkoju Rokui Grajauskui už tai, kad atkreipė į ją dėmesį.

Beje, įdomiai sutapo, kad kitą savaitę rengiamas seminaras apie nacių okupaciją ir Holokaustą.

— Atnaujinimas lapkričio 25 d. 17:30 —

Delfi įdėjo (nenurodyta, ar pačių informacija, ar naujienų agentūrų, ar „Veido”) „Veido” redaktoriaus Gintaro Sarafino pasiaiškinimą dėl publikacijos. Redaktorius aiškina, kad nei redakcija, nei autorius neneigia Holokausto, ir pagaliau pripažįsta redakcijos atsakomybę: „Čia yra ir mūsų, kaip redakcijos, klaida tame, kad žodis „neva” ne toje vietoje – teoriškai žodis „neva” turėtų būti kitoje vietoje – „legendą apie neva 6 mln. nužudytų žydų”. Tai yra diskusija apie skaičių jo straipsnyje, o ne apie holokausto neigimą”.”

Redaktorius taip pat pažada, kad kitame numeryje bus pasiaiškinta ir atsiprašyta įžeistų žmonių. Kartu G.Sarafinas teisina autorių, kuris neteko darbo dėl vieno sakinio, teigia, kad šis yra giliai sukrėstas.

Šis skandalas labai svarbus Lietuvos žiniasklaidos evoliucijai. Jis visgi parodė, kad „Veidas”, priešingai nei bulvariniai antisemitiniai leidiniai, geba reaguoti garbingai, o Lietuvos institucijos iš principo pajėgios apsivalyti ir atsiriboti nuo joms gėdą darančių teiginių. Primenu, kad, mano nuomone, yra du atsakomybės lygiai:

 • Autoriaus atsakomybė teiginius rašyti taip, kad galėtum, prireikus tą patį pasakyti teisme. Žinoma, „makdonaldizuotos” žiniasklaidos laikais ne visada suspėjame pasitikrinti savo šaltinius, o nusišnekėti pasitaiko visiems (man irgi buvo, kartą pasirėmiau keliais internetiniais šaltiniais, kurie, pasirodo, nusirašė vienas nuo kito. Aptikę klaidą, visi išsitaisė, bet spauda ne internetas, neištrinsi… Baisiai gėda). Tačiau autorius privalo jaustis atsakingas už savo rašomus vertinimus. Ypač būdamas valstybės tarnautojas. Šiuo atveju autoriaus neatsakingumą rodo ne tik neapdairus „legenda”, „neva” vartojimas, bet ir baimė iš karto pasirašyti savo vardu.
 • Redakcijos atsakomybė peržvelgti tekstus, spręsti, juos dėti ar nedėti, aklai nepasitikėti jokiais autoritetais, taip pat teisingai skirstyti tekstus į rubrikas pagal žiniasklaidos žanrus (nuomonė, tiriamasis straipsnis, diskusinis straipsnis, feljetonas ir t.t.). Taip pat redakcijos pareiga žinoti LR įstatymus ir jų laikytis (nors pats įstatymas kritikuotinas, tai šiuo atveju neatleidžia nuo jo laikymosi) ir užtikrinti etikos standartų laikymąsi, jausti atsakomybę savo auditorijai ir nesislėpti po „autorius nesuprato”. Na, koks gi „kokybiškos spaudos etalonas” spausdina žiniasklaidos žanruose nesusigaudančio autoriaus tekstus nė neparedagavęs?

— Atnaujinimas 22:55 —

Dar kartą perskaičiau tą „Veido” pasiteisinimą. Na, tiesą sakant, ne toks jis ir atsakingas. Bandoma sukelti gailestį, kad autorius net ne apie Holokaustą rašė, o nukentėjo dėl vieno sakinio. Manau, visiškai netikęs argumentas. „Juden raus” Nepriklausomybės dienos eitynėse – tik du žodžiai, bet jų kiekis ir visa, kas aplink, nieko nereiškia, jei kurstoma neapykanta. Tikrasis redakcijos atsiprašymas atidedamas: laukite popierinio „Veido”. Na, gerai, palauksime.

Ta proga dar kartą paaiškinu savo poziciją. Neturiu jokio tikslo susidoroti su P.Stankeru – kai aptikau tekstą, net nežinojau, kad jis jį parašė. Man daug labiau rūpi redakcijos atsakomybė, o ypač – į kokybę besiorientuojančio ar bent jau taip skelbiančio leidinio. Redakcijos, jei leidinys populiarus, gauna kalnus visokių keistų tekstų, ir tik jų galutinis sprendimas, ar juos atmesti, ar publikuoti. Jei publikuoti, tai visada galima paredaguoti ir, susiskambinus su autoriumi (juk ne dienraštis ir ne naujienų portalas) pasitikslinti dėl formuluočių, ypač, jei, kaip teigia P.Stankeras, straipsnį užsakė pati redakcija. Labai dažnai nutinka, kad tekstai dienos šviesą išvysta neatpažįstamai pakeistais pavadinimais, sutrumpinti, su ne autoriaus parinktomis iliustracijomis, permaišyti. Jei galima taip daryti su bet kokiu tekstu, kodėl nebuvo galima su šiuo? Juk, primenu, jis buvo įdėtas ne į skiltį „Laiškai redakcijai” ar „Nuomonė”/”Komentaras”. Man kartais prikiša, kad mano tekstai šališki, kairuoliški. Betgi aš „Atgimime” turiu komentarų skiltį… O čia viskas pateikta kaip tiriamasis straipsnis, pradžioje (žr ankstesnį įrašą) dargi be autoriaus vardo. Štai čia pavyzdys, kaip Bernardinų redakcija, nebūtinai sutikdama su periodiškai jiems rašančio Kasparo Pociaus nuomone, „apiformina” jo straipsnį.

Taigi ne aš, ne ambasadoriai ir ne aktyvistai „sudorojo” P.Stankerą, o pati „Veido” redakcija: pirmiausia paėmė jo tekstą (anot autoriaus, pati ir užsakė) ir paskelbė kaip savo, paskui, kilus triukšmui, atsiribojo, leidėjas globėjiškai atsiprašė, esą P.Stankeras neišmano žanro ir tik naiviai bandė paprovokuoti, o po to redaktorius, nors ir teisino ir gailėjo P.Stankero, nepaaiškino, kodėl redakcija iš viso publikavo tą tekstą taip, kaip jį publikavo (pasikartosiu: skiltyje „Istorija” ir be autoriaus vardo, kol nekilo triukšmas). Kaip P.Stankeras iš tokio autoritetingo istoriko, kad nedrąsu ką nors redaguoti, tapo vos ne vargšu vaikiščiu, nesusigaudančiu žanruose, taip pat skaitėte ankstesniame įraše.

Dabar dėl P.Stankero pažiūrų. Pavienis „žodžių sumaišymas”, labai stengiantis, gal ir galėtų būti iš gailesčio palaikytas žioplumu. Taip pat atsitiktinumu arba didele meile indoeuropiečių kultūriniams simboliams galėtų būti palaikytas šis šiltas atsiliepimas apie svastiką. Tačiau kai autorius mėgsta svastiką ir rašo apie „legendą” apie „neva nužudytus žydus”, sutikite, tikėjimas atsitiktinumais kažkaip išgaruoja. Jeigu autorius tikrai taip nesusigaudo, tai gal geriau tokiam valstybės tarnyboje nedirbti. O jei jis aistringai pateisina nacius ir maskuoja tai istoriko autoritetu, taip pat geriau valstybės tarnyboje nedirbti.

Pakartosiu: nemanau, kad pats geriausias būdas drausminti neapykantos kurstytojus – naudoti policines priemones istorijos interpretacijoms riboti. Suprantu logiką tų, kurie iškelia žodžio laisvę aukščiau visko. JAV nedraudžiama neigti Holokausto, tik rimti leidiniai nė už ką tokių rašliavų nespausdina, tad šie sugula universitetų laikraštukuose. Jaunuoliams, užaugusiems su senelių istorijomis apie koncentracijos stovyklų siaubą ir išžudytą šeimą, tenka nuolat šalia pranešimų apie studentiškus „tūsus” skaityti, esą seneliai viską išsigalvoja. Na, tarkim, žodžio laisvė. Tačiau, kad ir kokie argumentai būtų už ar prieš tokią laisvę/”laisvę”, įstatymas yra priimtas, ir redakcijos (net ne autoriaus, kuris žurnalistikoje yra mėgėjas) pareiga yra užtikrinti, kad leidinys laikytųsi įstatymų. Taigi P.Stankeras buvo nubaustas pagal savo poelgio mastą, o redakcija kol kas lengvai išsisuko. Lauksime spausdinto „Veido” ir tolimesnių institucijų veiksmų. Jei bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, kaip siūlo A.Lydeka, tai, jeigu redakcija taip gaili P.Stankero, ji galėtų prisiimti atsakomybę ir sumokėti baudą.

Beje, man buvo pranešta, kad kai kuriuose sluoksniuose tikima, jog triukšmas institucijose ir t.t. kilo ne dėl Lietuvos aktyvistų veiklos, o dėl ambasadorių ir ADL spaudimo. Patys pasirinkite, kuo tikėti. Bet reikia pripažinti, kad pirmą kartą Lietuvoje buvo tiek protesto balsų šiuo klausimu. Anaiptol neprisiimu jokių nuopelnų – tiesiog operatyviai ištransliavau žinią, kuri nebūtų niekam rūpėjusi, jei svarumo jai nebūtų suteikę L.Donskis, A.Račas ir kiti. Primenu, kad tikslas – ne kad kažkas nukentėtų, bet kad būtų būtų prisiimta atsakomybė ir užkirstas kelias sukurti pavojingą precedentą.

Štai kaip įvykį pateikia 15min (atkreipkite dėmesį į išskirtą citatą). Redaktoriaus žinią pasirinko spausdinti ir „Alfa” (nesuprantu, kuo čia dėta chanukija) Žinutę apie P.Stankero pasitraukimą iš pareigų atkartoja „Lietuvos rytas”, „Diena”. Tuo tarpu „The Lithuania Tribune”, nors pavadinime tarsi gina redakcijos versiją, užsimena, kad tai pirmas Holokausto neigimas rimtojoje žiniasklaidoje, ir kad problemą į viešumą iškėlė Leonidas Donskis ir „iškilus žurnalistas”, nuspėjamai, A.Račas. Jie taip pat užsimena, kad straipsnis buvo publikuotas lapkričio 8, o visas „siutas” prasidėjo po trijų savaičių. Elektroninėje versijoje tekstas datuojamas lapkričio 14, iš Roko nuorodą į jį gavau lapkričio 22 ir tą patį vakarą (naktį) apie tai parašiau. Rokas savo ruožtu persiuntė ir L.Donskiui. Yra ir reakcijų užsienyje. Rašo ir švedų, estų žiniasklaida. Lenkų žurnalistas straipsnį pavadino „Antisemitizmo skandalas Lietuvoje”. Čekai pridėjo šiek tiek konteksto, apie jį taip pat užsiminė italai. European Jewish Press pridėjo ir Zuroff’o pareiškimą. Nusklido net iki Indijos. Austrų portalas, kuris hebrajiškai pavadintas tiesiog „žydiškas puslapis”, taip pat Izraelio naujienų portalas Ynet remiasi aštriu E.Zuroff’o pareiškimu. Visur, kiek suprantu, minimi tik ambasadoriai, nė žodžio apie pasipiktinimą Lietuvoje. Ačiū Akvilei už daugiakalbės spaudos apžvalgą. Štai dar naujas DPA pranešimas. O čia dar reaguoja tinklalapis „Monster&Critics”. Lenkijos ambasadorius parašė kreipimąsi, kurį veidas.lt publikavo.

Comments 47

 1. RAUDONIEJI NACIAI (NKVD – KGB struktūros,50 proc žydų) Lietuvoje,Ukrainoje,Rusijoje nekaltų gyventojų nužudė dešimteriopai( kaikurie šaltiniai nurodo šimteriopai) kartų daugiau negu rudieji naciai.Raudonųjų nacistų propagandisto ILJOS ERENBURGO nurodymas sunaikinti Prūsijos gyventojus buvo įvykdytas.Prūsija buvo paskandinta nekaltų gyventojų kraujyje,nužudyta 1,5 milijono kūdikių,moterų,senelių.30 tūkstančių lietuvininkų buvo suvaryti ant ledo lyties Karaliaučiaus pakrantėje,lytis užminuota ir susprogdinta.Tai yra karo nusikaltimai,kurie neturi senaties termino..”Nacių medžiotojai” zuroffai galėtų pradėti ,tuo pačiu” teisiniu” pagrindu ,RAUDONŲJŲ NACIŲ medžioklę Lietuvoje,Izraelyje,Ukrainoje,Rusijoje..Ar Holokaustą patyrę žydai padės masines žudynes ,genocidinius nusikaltimus patyrusiems lietuviams gauti kompensaciją iš Rusijos? Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 2. RAUDONIEJI NACIAI(NKVD-KGB 50 proc žydų): Galima būtų prašyti „nacių medžiotoją“ Efraim Zuroff pamedžioti Lietuvoje ir Izraelyje RAUDONUOSIUS NACISTUS dušanskius,kurie organizavo ir vykdė masines lietuvių žudynes iki ir po antrojo pasaulinio karo. Rudujų nacių E.Zuroff “ prisimedžiojo“ sočiai. Raudonieji naciai, deja , yra zuroffų giminaičiai,todėl mažai vilčių,kad eis jų medžioti..Raudonojo fašisto ILJOS ERENBURGO kvietimas išžudyti Prūsijos gyventojus,buvo įvykdytas,1,5 milijono nužudytų nekaltų Prūsijos gyventojų kraujas yra karo nusikaltimas,neturintis senaties termino.

 3. Gerbiamas L.Donski,gal pradėsim pagaliau procesą teisiškai įvardinti RAUDONŲJŲ NACIŲ organizuotas masines lietuvių žudynes(NKVD-KGB STRUKTŪROSE -50 PROC ŽYDŲ). Holokaustą patyrę žydai privalo padėti totalų genocidą patyrusiems lietuviams. Baikim gražbyliauti,nebūkim gerai apmokami parazitai. Kaip manot prisidėti gauti kompensacija iš Rusijos už masines lietuvių žudynes? Jums neaktualu? Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

 4. Lietuvoje yra rimta pirmos kartos inteligentų problema.Okupacijos savo darbą padarė.Deja,p.Daivos Repečkaitės rašiniai yra šios problemos iliustracija.Nesijaučia,kad p. Daivai rūpėtų RAUDONUJŲ NACIŲ nusikaltimų teisinio įvardijimo problema.Būtina priversti Rusija sumokėti Lietuvai kompensaciją už masines lietuvių žudynes,vergovę.Prisidėk,Daiva,gerai?

 5. Galima būtų prašyti „nacių medžiotoją” Efraim Zuroff pamedžioti Lietuvoje ir Izraelyje raudonuosius nacistus dušanskius,kurie organizavo ir vykdė masines lietuvių žudynes iki ir po antrojo pasaulinio karo. Rudujų nacių E.Zuroff ” prisimedžiojo” sočiai,o raudonieji naciai, deja , yra zuroffų giminaičiai,todėl mažai vilčių,kad eis jų medžioti..

 6. Mielai Daivai rekomenduoju internete susirasti BIRUTĖ VERKELYTĖ,Lietuvos Konsulato darbuotoja,jai 95 metai,šviesus protas.apie Sugiharos istoriją gelbėjant žydus.Matome,kad žydams žymiai pelningiau reikšti savo dėkingumą japonui.Lietuviai žydams yra nykstamai mažas,nepelningas objektas Holokausto industrijai.Galėtume padiskutuoti jaukioje Vilniaus kavinukėje..Arvydas Damijonaitis

 7. Lietuviai, latviai, estai už okupacijos metu vykdytą šių tautų genocidą turėtų gauti iš Rusijos kompensaciją.Tam pakanka politinės valios.INFORMACIJA: Genocidinius nusikaltimus vykdė represinės paranojinės Rusijos(CCCP) struktūros, kuriose apie 50 proc buvo žydų tautybės ” darbuotojai” .Manau padėti lietuviams gauti kompensaciją, priversti blogio imperiją Rusiją sumokėti, yra holokaustą patyrusių žydų pareiga. Po 1945m NKVD-KGB okupacinės represinės struktūros sunaikino apie milijoną lietuvių. Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

 8. INFORMACIJA: Jau įrodyta, kad lietuviai niekad nedalyvavo jokiose akcijose prieš žydus.ŠMEŽIANČIĄ LIETUVIUS dezinformaciją platina, nuotraukas padirbinėjo, dokumentus klastojo NKVD-KGB ir naciai(žiūr.internete Irena Tumavičiūtė, ” Lietuvių šmeištas..” ).Bolševikinės Rusijos vadovybė Kremliuje, 80 proc. NKVD, 50 proc.žydų tautybės ” vadovai” organizavo ir vykdė lietuvių, ukrainiečių(HOLODOMO
  R)genocidą, Katynės žudynes…Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

 9. Japonas Sugihara, tik gavęs Lietuvos Konsulato Vilniuje VIZAS žydams,galėjo padėti jiems išvykti.Todėl didžiausą dėkingumą šitoje Sugiharos labdaringoje akcijoje žydai turėtų pareikšti Lietuvos Konsulatui Vilniuje.Kodėl žydai dėkingi tik Sugiharai?Negraži, nedėkinga lietuviams istorija.Matomai šmeižti lietuvius pelningesnis biznis( iš žydų kančios pelnosi žydai,Norman Finkelstein)..ARVYDAS DAMIJONAITIS.žydų gelbėtojos vaikaitis

 10. Pingback: Taip Turkijai Europos Sąjungoje !!! — Euroblogas.lt

 11. Pingback: Taip Turkijai Europos Sąjungoje !!! | Churchill.lt

 12. @ Daiva
  1) nejuokaukite su tom savo autorinem sutartim 🙂 as pats kelis metus is etatines darbovietes gaudavau fiksuota autorini atlyginima.. taip kad labai gerai zinau kad tai niekuo nesiskiria jei yra geri „autoriaus” ir „kurybos pirkejo” santykiai (net ir vmi nesikabineja)
  na aisku dabar jei esi etatinis darbuotojas tai mokesciai valstybei bus didesni nei neetatinio autoriaus.. tai gal todel reakcijoje ir „nebedirbate”?? 🙂

  2) o del „intelektualu tinklo” kuriam negalioja kitoms lobistinems organizacijoms taikomi kriterijai.. mano nuomones net nereikia isdestyti nes beveik viska parase p.laucius 🙂
  http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vlaucius-vaikiska-kairumo-liga-ir-holokausto-neigimas.d?id=39253431
  galiu tik pridurti kad geriau protingas priesas nei naivus draugas
  ir jusu judejimas butent kad yra naivus! ir is nors jusu tekstai ir temos yra nuosaikiausi ir objektyviausi gvildendami socialines temas (nes dzinos tekstai tai jau buvo purvasklaidos zanras), tokie judejimai remiasi arba naivumu arba piktybiskumu (lietuvos istorija net ir be „savu interpretaciju” manau ismanyti turetumete neblogai) tai kaip galima antra karta lipti ant to pacio greblio?

  3) taip man nemelavo – man nepasake tiesos/nutylejo kazka esminio 😀 arba tiksliau p.indre dave suprasti kad dzina jau neberaso atgimimui o realybeje ji tiesiog pakeite zanra i „mokslini”
  ty sausai formaliai taip jus redakcijoje nebedirbate – realiai jusu tekstai toliau spausdinami be prierasu apie priklausomybe nk95 (o viskas ko as noriu kad jus kaip ir anksciau pasirasinetumete jog priklausote tai organizacijai! ne kad jus pakeistumete nuomone ar juo labiau ne kad nerasytumete bet tik kad pasirasytumete!)

  4) paskutine pastraipa grazus lozungas 😀
  tik manau suprantate kad negali kazkas buti pirmiau uz kazka! nebus darbdaviu nebus ir darbuotoju! as pradejau savo versla bet zmoniu nesamdau nes nezinau kaip seksis po pusmecio ar metu! ir tikrai negaliu zmogui isipareigoti o paskui arba ismesti i gatve arba paciam eiti i nuostolius! musu darbo santykiai ir taip visiskai sustabareje juk nera net normaliu/nelaikinu terminuotu darbo sutarciu! tai vat jums ir reali situacija – as vienas jau nebespeju dirbti taciau darbuotojo nesamdau pagal darbo sutarti nes per griezti reikalavimai! samdau konkreciam objektui ir labai gerai matau kad darbo produktyvumas ziauriai mazesnis nei kad butu ta pati zmogu samdant kaip etatini darbuotoja.. tai vat apie lietuvos versluma ir darbo santykius..

  o jei jus savo lozungu tikrai tikite tai sureaguokite ir i tokius dalykus
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=39056687
  nes ir morales ir BK teises poziuriu tai analogiskas dalykas holokausto neigimui

 13. Post
  Author

  @ q
  q, atsakiau Jums „Atgimimo” tinklalapyje, galiu pakartoti. „Atgimime” yra kelių tipų skiltys ir naudojami keli spaudos žanrai: tiriamieji straipsniai, reportažai, apžvalgos, interviu ir komentarai. Konkrečiai aš turiu komentarų skiltį, kuriai nešališkumo kriterijai netaikomi, ir ši skiltis taip ir pažymėta. Neatstovaujame NK95 savo tekstais, nes NK95 bendra nuomonė galima tik tada, kai visi nariai su ja sutinka. NK95 yra intelektualų tinklas, panašesnis į Santarą-Šviesą nei į LLRI ar politinę partiją, taigi jis turi tam tikras bendras vertybes, o ne nuoseklią ideologiją (nariai – nuo socialdemokratų iki anarchistų). Išskyrus manifestą ir atsišaukimus, suderintus tarp visų narių, visi skelbiami tekstai yra individualios judėjimo narių pažiūros. Šiuo metu „Atgimime” mes dirbame pagal autorinę sutartį, o ne redakcijoje. Taigi, gerbiamas q, jums niekas nemelavo.

  Būti kairiuoju šiandien reiškia tam tikro kampo jautrumą socialinėms problemoms ir vertybinius pasirinkimus (žmoga pirmiau tautos ar valstybės, darbuotojai pirmiau darbdavių ir t.t.), o ne automatišką paramą kažkokiai partijai ar politikai.

 14. P.Stankeras lengvai apsigins, nes buvo apkaltintas be jokio pagrindo (tame pat sakinyje, kur jis abejoja 6 mln. skaičiumi, jis mini žudynes, t. y. sako, kad jos buvo, o ne neigia jas buvus).
  Ir tada iškils be reikalo jį persekiojusių, iš darbo atleidinėjusių ir pan., atsakomybės klausimas.
  Ar visi turės milijonų, kad tinkamai atlyginti už padarytą moralinę žalą?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.