Mėnesio archyvas: liepos 2010

Įdomioji statistika: skyrybos

Na, kaip čia nesusigundysi pasidalyti tokiu atradimu… Ieškodama socialinės statistikos darbui, aptikau, kad nuo 1990 iki 2000 m. santuokų, iširusių per pirmus savo metus, sumažėjo net 20 kartų: nuo 476 iki 27. Mažiausias šis skaičius buvo 2004 m. – tik 18, nuo to laiko augo ir 2008 m. (paskutiniai duomenys) pasiekė 78. Nors senų duomenų nėra, 2000 m. 258 (net? tik?) porų išsiskyrė, pragyvenusios kartu 35 ar daugiau metų, tačiau šis skaičius tolydžio mažėjo ir nebesiekia 200. 2004 m. (paskutiniai duomenys) daugiausiai santuokų subyrėdavo 5-9 šeimyninio gyvenimo metais (2624), nedaug atsilieka 10-14 šeimyninio gyvenimo metai (2541). Prieš 50 m. maždaug tiek skyrybų Lietuvoje būdavo iš viso. Nuo 1990 m. skyrybų skaičius svyruoja apie 10-11 tūkst. Labai rekomenduoju peržiūrėti šią statistiką tiems, kurie sako, kad griūva tradicinė šeima. Būtų galima spėti, kad skyrybų turėtų padaugėti apie 2006-07 m., vienam šeimos nariui porą metų pragyvenus ir įsitvirtinus emigracijoje. Bet tais metais skyrybų skaičius panašus kaip 1990 m.

Švedijoje, kurios gyventojų skaičius kiek mažiau nei trigubai didesnis už Lietuvos, skyrybų yra dvigubai daugiau, o mažiau nei metus trunkančių santuokų skaičiumi Švedija aplenkė Lietuvą tik nuo 2004. Santuokos veteranų išsiskiria dvigubai daugiau, o didžioji dalis skyrybų įvyksta tarp 1 ir 4 arba 5 ir 9 santuokinio gyvenimo metų.

Šaltinis: Eurostat

Feministinių pažiūrų evoliucija

Skaitau straipsnį: Bolzendahl, Catherine I. ir Myers, Daniel J.,“Feminist Attitudes and Support for Gender Equality: Opinion Change in Women and Men, 1974-1998.“ Social Forces; Dec2004, Vol. 83 Issue 2, p759-789

Kadangi apklausų klausimai retai būna suformuluoti tiksliai pagal tyrėjų poreikius, autoriai pasirinko kelis klausimus: požiūris į abortus, požiūris į lytinius santykius už santuokos ribų, požiūris į moterų dalyvavimą politikoje ir požiūris į darbų pasidalijimą namuose. Vyrai iki neseniai daug labiau palaikė teisę į abortą, na, o iki santuokos intymaus gyvenimo džiaugsmais pasimėgauti visuomenei teisę būtų entuziastingai davę dar 8-ame dešimtmetyje. Įdomu tai, kad 9-ojo dešimtmečio viduryje ankstesnis liberalumas apnyko, bet atotrūkis tarp vidutinių vyrų ir moterų nuomonių išliko. Moterų politikoje klausimu atotrūkis buvo mažesnis, ir tam tikrais tarpsniais vyrai pirmavo. Kaip ir galima tikėtis, namų ūkio darbus dalytis gerokai labiau buvo linkusios moterys.

Išsilavinimas vidutiniškai stipriai lėmė moterų teigiamą požiūrį į visus minėtus dalykus. Baltosios moterys konservatyviau žiūrėjo į namų ūkio darbų dalijimąsi, o iki 1986 – ir į moteris politikoje. Miestietės buvo ženkliai liberalesnės dėl aborto ir ikisantuokinių santykių, katalikės mažiau dėl abortų, protestantiškų sektų narės konservatyviau žvelgė praktiškai į viską, žydės pasižymėjo gerokai liberalesniu požiūriu nei vidutiniškai į ikisantuokinius santykius, bet į moteris politikoje bei darbų pasidalijimą jų požiūris su laiku konservatyvėjo. Įdomu tai, kad mamos išsilavinimas itin menkai paaiškino pažiūrų skirtumus. Labai įdomi statistika, norėčiau tokios apie Lietuvą.

Savaitės klausimas

Ar man reikia Twitter? Laikiau tai nesąmone ir nenorėjau turėti nieko bendra su šita itin susireikšminti leidžiančia žinučių siuntykla. Bet šiandien supratau, kad norėčiau prenumeruoti Europos lyčių lygybės instituto žinutes, be to, kai kurie mano draugai šitą galimybę intensyviai naudoja.

Ar skaitytumėte? Prenumeruotumėte? Ar tai būtų geresnis būdas man bendrauti su pasauliu? O gal verčiau susikurti atvirą FB profilį? Ar ši priemonė tinka mano skleidžiamoms temoms? Jei taip, kuria kalba? Ar patys naudojate Twitter? Dažnai? Kokiems tikslams? Parašykite, labai įdomu.

Molotovo kokteilis: tautybė, melas ir lytiniai santykiai

Izraelyje – dar vienas diskusijų sukėlęs teismo sprendimas, apie kurį perskaičiau iš šaunaus žurnalisto D. FB statuso (naujiena turėtų tuoj pasirodyti laikraščiuose). Apskrities teismas nagrinėjo bylą, kai ištekėjęs (nuorodoje – paaiškinimas, kodėl vartoju šį žodį) arabas surezgė planą suvilioti žydę ir apsimetė netekėjusiu žydu. Planas pavyko – moteris su juo permiegojo, o netrukus išaiškėjo tiesa. Žinoma, šlykštu ir apgailėtina. Tačiau teismo sprendimas privertė žagtelėti ne vieną: melagis buvo nuteistas už išžaginimą ir gavo 18 mėn. kalėjimo.

Skaitykite toliau

Izraelis su stipendija: kas, kaip ir kodėl?

Ne vienas manęs klausė: kaip gi aš patekau į tą Izraelį, ką ten veikiau ir kodėl grįžau. Jokia paslaptis: pragyvenimą ten man teikė Švietimo mainų paramos fondo administruojama Izraelio stipendija, taigi atlikau akademinę stažuotę. Susisukti reikėjo anksti ir greitai, planuoti iš anksto, o būtina sąlyga – tyrimo vadovas vienoje iš šalies institucijų (jei važiuojama pagal tyrimų programą). Tel Avivo universitete užsiregistruoti studentu pagal tyrimų programą nesunku, reikia tik susirasti vadovą ir sužavėti savo projektu. Kiti universitetai taip pat mielai priima stažuotojus – jaunus mokslininkus ar nesenus absolventus.

Skaitykite toliau

Nesusijusios naujienos: kairiųjų pažiūrų romantika ir atia seksizmui mokykloje

Viena naujiena įdomi. D.Britanijoje apklausa rodo, kad kadaise kairuoliškai maištavę, asmenys laiko save kairiosios stovyklos atstovais net tada, kai jų gyvenimo būdas suburžuazėja, o pažiūros – sudešinėja. Na, banalus teiginys, kad su pažiūromis tai atsitinka, kai žmonės tampa vyresni, augina vaikus, nori saugumo, ramybės. Kita vertus, turiu daug aistringai dešiniųjų pažiūrų draugų, o kartu – vaikus auginančių ir pažiūrų nė trupučio nekeičiančių kairiųjų. Ką manote? Ar išties (dėdė Marx’as šypsosi į ūsą) ekonominiai pokyčiai lemia besikeičiančias pažiūras?

Kita naujiena – darbų pamokos nebėra skirstomos pagal lytį – kas buvo didžiausias absurdas mokyklose. Labai sveikinu, nes šiuo požiūriu berniukai būdavo savotiškai nuskriausti. Mokėti pasidaryti daiktų iš medžio ar metalo – smagu, bet gyvenime gali taip ir neprireikti. Tuo tarpu užsilopyti drabužius, kad nesimatytų, ar sumesti greitas salotas gali prisireikti kiekvienam. Pažiūrėjus, kaip maitinasi be tėvų gyvenantys vyrai, tampa nebenuostabu, kad jų sveikata nėra puiki, o gyvenimo trukmė – gerokai trumpesnė nei moterų. Nepasakyčiau, kad per darbus išmokome kažin kokių šedevrų, bet tai paprastas, daug pastangų nereikalaujantis maistas plius derinimo principai. Siuvinėjimo ir mezgimo pamokų laukdavau su dideliu džiaugsmu. Vėliau jos kartais praversdavo, prireikus dekoruoti kam nors ruošiamą dovaną. Tuo tarpu medžio ir metalo darbams reikia įrankių ir… daugiau talento. Vis tiek būčiau jų mielai pasimokiusi mokykloje.

Socioekonominė padėtis ir išsilavinimas

Neturiu laiko daugiau pakomentuoti, bet darbe aptikau tokią studiją (žargonas vietomis gali būti suprantamas tik sociologams), pagrindžiančią, kaip polinkis stoti į universitetą iš karto po vidurinės priklauso nuo socio-ekonominės padėties, ir net akademiniai pasiekimai menkai sumažina šią priklausomybę.

AMB, apostazė ir LKB santykis su valstybe

Ir užsikūrė gi Lietuvoje aistros dėl tam tikrų Lietuvos Katalikų Bažnyčios (toliau – LKB) veiksmų… Šios aistros gali turėti labai liūdnų padarinių skirtingų grupių tarpusavio supratimui, bet gali išjudinti dialogą ir paskatinti atvirumą. Tai priklausys nuo įvairiausių veikėjų reakcijų.

Taip jau sutapo. Kad ir ką manytumėte apie įvairiausias jo klaidas ar galbūt savanaudiškumo pasireiškimus (Maišiagalos aferą, Valdovų rūmus ir pan.), mirė itin svarbi nepriklausomos Lietuvos figūra, labai dažnai iš paklodės draskymo (tokio, kaip būdinga Vengrijai) šalį dažnai traukęs Algirdas Brazauskas. Kaip žinia, LKB vadovybė nusprendė neleisti prieš laidotuves, laikant už jį mišias, į Katedrą įnešti jo karsto. Apie tai buvo daug įvairiausių nuomonių.

Skaitykite toliau