Dienos archyvas: 2010-07-28

Feministinių pažiūrų evoliucija

Skaitau straipsnį: Bolzendahl, Catherine I. ir Myers, Daniel J.,“Feminist Attitudes and Support for Gender Equality: Opinion Change in Women and Men, 1974-1998.“ Social Forces; Dec2004, Vol. 83 Issue 2, p759-789

Kadangi apklausų klausimai retai būna suformuluoti tiksliai pagal tyrėjų poreikius, autoriai pasirinko kelis klausimus: požiūris į abortus, požiūris į lytinius santykius už santuokos ribų, požiūris į moterų dalyvavimą politikoje ir požiūris į darbų pasidalijimą namuose. Vyrai iki neseniai daug labiau palaikė teisę į abortą, na, o iki santuokos intymaus gyvenimo džiaugsmais pasimėgauti visuomenei teisę būtų entuziastingai davę dar 8-ame dešimtmetyje. Įdomu tai, kad 9-ojo dešimtmečio viduryje ankstesnis liberalumas apnyko, bet atotrūkis tarp vidutinių vyrų ir moterų nuomonių išliko. Moterų politikoje klausimu atotrūkis buvo mažesnis, ir tam tikrais tarpsniais vyrai pirmavo. Kaip ir galima tikėtis, namų ūkio darbus dalytis gerokai labiau buvo linkusios moterys.

Išsilavinimas vidutiniškai stipriai lėmė moterų teigiamą požiūrį į visus minėtus dalykus. Baltosios moterys konservatyviau žiūrėjo į namų ūkio darbų dalijimąsi, o iki 1986 – ir į moteris politikoje. Miestietės buvo ženkliai liberalesnės dėl aborto ir ikisantuokinių santykių, katalikės mažiau dėl abortų, protestantiškų sektų narės konservatyviau žvelgė praktiškai į viską, žydės pasižymėjo gerokai liberalesniu požiūriu nei vidutiniškai į ikisantuokinius santykius, bet į moteris politikoje bei darbų pasidalijimą jų požiūris su laiku konservatyvėjo. Įdomu tai, kad mamos išsilavinimas itin menkai paaiškino pažiūrų skirtumus. Labai įdomi statistika, norėčiau tokios apie Lietuvą.

Savaitės klausimas

Ar man reikia Twitter? Laikiau tai nesąmone ir nenorėjau turėti nieko bendra su šita itin susireikšminti leidžiančia žinučių siuntykla. Bet šiandien supratau, kad norėčiau prenumeruoti Europos lyčių lygybės instituto žinutes, be to, kai kurie mano draugai šitą galimybę intensyviai naudoja.

Ar skaitytumėte? Prenumeruotumėte? Ar tai būtų geresnis būdas man bendrauti su pasauliu? O gal verčiau susikurti atvirą FB profilį? Ar ši priemonė tinka mano skleidžiamoms temoms? Jei taip, kuria kalba? Ar patys naudojate Twitter? Dažnai? Kokiems tikslams? Parašykite, labai įdomu.